15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2016 08:33

Lều dựng bìa thôn, bến nước đầy
Chiều con én liệng, sớm cò bay
Bèo trôi ra biển, mây rời núi
Phiền muộn sao còn trụ mãi đây


Nguồn: Yến Lan, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 1996