15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 18/04/2020 08:32

Lầu hai bệnh viện gió thu quàng
Dừa quệt bao lơn động khẽ khàng
Khu nội thở đều trong giấc ngủ
Bóng tà áo trắng trực chân thang


Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 2006