15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 07/02/2016 18:47

Xe hoa hư ảnh khuất bên tường
Trở lại tiền - thân - nét phấn hương
Men rượu quan hà, sương kỵ mã
Thôi còn hoen ố nụ văn chương


Nguồn: Yến Lan, Tuyển tập thơ tứ tuyệt, NXB Văn học, 2006