15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 05/02/2016 10:49

Mỗi bận vào đông mở cửa nhìn
Vẫn hơi gió bấc tạt ngoài hiên
Nửa toan tránh rét nhà quay hướng
Nửa ngại cô đơn bạn láng giềng


10-1991

Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Hội nhà văn, 1996