15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 15/02/2016 14:19

Tránh mưa rảo bước nép vào hoa
Cơn tạnh bươn chân trở lại nhà
Tiếc áo hương đầm không nỡ rũ
Đỡ phần cô quạnh lúc em xa


Cuối tháng 11-1989

Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 2006