15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2016 08:50

Ấm nước chưa sôi lửa đã tàn
Bình trà pha loãng ngái mùi hăng
Tiếc ai, Việt Bắc quà ngon tặng
Đâu nghĩ rừng già kiệt củi than


11-1987

Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Hội nhà văn, 1996