15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2016 10:59

Ngày tháng không về, địa điểm không
Nửa trang chữ đọc rỏ đôi dòng
Biết con, thư viết trong mưa núi
Mà ấm lòng cha suốt tiết đông


8-1972

Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Hội nhà văn, 1996