15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 18/04/2020 08:10

Ngày tháng không đề, địa điểm không
Nửa trang chữ đọc rõ đôi dòng
Biết con, chữ viết trong mưa núi
Mà ấm lòng cha suốt tiết đông


8-1972

Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 2006