15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 18/04/2020 08:09

Con về cô bác có vui không?
Chài lưới hay đây đất cấy trồng
Giặc tiến, giặc lùi, thư chẳng nói
Chỉ nghe bổi nổi một dòng sông


4-1974

Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 2006