15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 08/02/2016 18:22

Sáng ra tu hú gọi qua nhà
Có khách Tây Nguyên đến biếu quà
Cảm chút tình thâm không nỡ chối
Gọi con đun nước chóng đem pha


7-9-1998

Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 2006