Chiều qua gió dập tổ chim non
Mẹ bận tìm mồi để mất con
Tối đến nương sao bươi cát sạn
Nhặt từng mảnh vụn của hoàng hôn


6-1993
Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 1996