15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2016 08:43

Khói quyện đầu ô, nửa xóm nhoà
Tàu dừng đổ khách, sắp rời ga
Đồng hương kẻ xuống, người ra đón
Mình suốt đời đi chửa tới nhà


Nguồn: Yến Lan, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 1996