15.00
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 26/05/2012 17:42

Ấp lạnh tay em chắn gió luồn
Tái xanh màu ngọc ngón ngà run
Hứng ngang màu nắng hương trà mạn
Từ đám sen tơ giữa trảng bùn


Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 1996