15.00
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 26/05/2012 10:05

Bèo bọt đã trôi xa
Rơm rạ bày lỗ dột
Nhà chưa xếp yên hoà
Tủ sách còn chuột rúc


19-6-1998
Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt Yến Lan, NXB Văn học, 2006