15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 08/02/2016 16:52

Sông vẫn sông xưa nước đổi nguồn
Uống vào khang khác vị quê hương
Chút vì tươi trẻ từng bơi lặn
Kỷ niệm hoà vào hoá nhớ thương


An Trường - 1989

Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 2006