15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 09/02/2016 18:20

Xao động lòng thu tiếng lá rơi
Lại trong im lặng tiếp đâm chồi
Cố vươn sức trẻ lên tầng biếc
Nhuộm thắm Tam giang một góc trời


2-6-1990

Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 2006