15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 11/02/2016 10:14

Trồng một hàng cau, trưa rợp bóng
Thêm hàng phượng vĩ sáng râm sân
Làm sao hiên sách thôi hanh nắng
Còn chỗ phơi phong vụ sắn, lang


Nguồn: Yến Lan, Tuyển tập thơ tứ tuyệt, NXB Văn học, 2006