Rạo rực bờ ao, lá trúc tre
Ôi "người ơi, người ở, đừng về"
Một câu quan họ mành như chỉ
Xuyên suốt tâm hồn mọi nẻo quê.


Nguồn: Yến Lan, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 1996