15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 18/04/2020 08:40

Bàn giữa ly cung kế chuyển quân
Người lên ải Bắc, kẻ đồn Vân
Chiều nay vang dội bên Yên Tử
Lớp lớp rừng thông bật đá ngân


Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 2006