15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 07/02/2016 18:44

Mênh mông sầu cũ ngoài thiên cổ
Chịu khuất mành trưa quán lữ hành
Dấu ngựa đường xưa sương lại ố
Tương tư hồn trúc mỏi lên cành


Nguồn: Yến Lan, Tuyển tập thơ tứ tuyệt, NXB Văn học, 2006