15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 27/05/2012 10:00

Cõi xa ta đã đến thăm
Ơn em năm tháng như tằm ươm tơ
Phổ hoa một buổi tình cờ
Vầng trăng thuở nọ bất ngờ hiện ra


22-7-1998
Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt Yến Lan, NXB Văn học, 2006