Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 26/05/2012 17:53

Vẳng tiếng thôn ngoài trẻ mới sinh
Buồn thu hiu hắt gió lây tình
Cảm thương sản phụ chăn đơn lạnh
Lửa bụt xoè hoa thắp giậu xanh


Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 1996