25.00
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 31/05/2010 01:43, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 04/02/2016 11:04

Nghe tin gió bấc chuyển vào đông
Tìm hướng nhà xưa rợp cúc, hồng
Đâu nỡ trách quê tình giục giã
Chỉ lo con trẻ bỏ bồn không


6-1978

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]