Sang canh, bìm bịp, kêu ngoài lán
Đất mới, nhà đơn, lạ láng giềng
Nhớ bạn nửa đêm ra tựa liếp
Khuyết cong mày bạc ngấn trăng in


Nguồn: Yến Lan, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 1996