15.00
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 07/02/2016 16:55

Đi giữa đường cúi nhặt cây kim
Ta đâu sợ người cười vụn tiện
Trên đường xa, mục đích lớn đi tìm
Dép đứt, áo sờn có khi cần đến


Nguồn: Yến Lan, Tuyển tập thơ tứ tuyệt, NXB Văn học, 2006