15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2016 14:32

Hai bên cỏ rạp, lách lau chèn
Lòng nhận ra quê mắt chửa tin
Trụ biểu rồng doanh gai thép phủ
Hồ cong bán nguyệt, thớt tăng nghiêng


Nguồn: Yến Lan, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 1996