15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 11/02/2016 10:20

Bỗng nhiên thị trấn tắt câm đèn
Gấp sách, mò ngăn chẳng thấy diêm
Nhân vật mặc dù còn bí ẩn
Lặng nhìn càng dễ thấy trong đêm


Nguồn: Yến Lan, Tuyển tập thơ tứ tuyệt, NXB Văn học, 2006