15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 07/02/2016 08:07

Lối rộng, người chen phố lấn thành
Điện đường, mái ngói rực chiều Vinh
Thôn Sen tìm đến thăm nhà Bác
Tre chuối quây quần một mái tranh


Nguồn: Yến Lan, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 1996