15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2016 08:31

Nụ búp đầu mùa né gió nam
Con ong quanh quẩn chực tìm châm
Kiếp hoa vốn khổ vì hương, sắc
Lại khổ phôi pha chỗ khuất thầm


10-1989

Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Hội nhà văn, 1996