15.00
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 12/02/2016 10:52

Tay nâng nhẹ cốc pha lê trong suốt
Lòng bỗng yêu tài thợ xứ Bô-hem
Vừa khi thấm giọt lệ ngầm em khóc
Anh đánh vỡ rồi sản phẩm của tim em


12-1989

Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 2006