15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2016 21:12

Nàng ở lầu hoa hay chái tranh
Miễn sao ấm áp được tình anh
Phong trần tước xé guồng tơ tưởng
Chỉ sợi yêu thương mới vá lành


9-1993

Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Hội nhà văn, 1996