15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 07/02/2016 14:36

Chè đọt đang kỳ dạn gió heo
Giọt sương lách tách điểm sao chiều
Ông ngồi suốt buổi không ra tứ
Cháu đã đun trào ấm nước reo


10-1974

Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Hội nhà văn, 1996