15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 15/02/2016 14:27

Chưa dứt cơn xa đến trận gần
Mưa về gõ lại nhịp quen thân
Đỏng đa áo biếc khoe hàng liễu
Càng ngắm càng nhoà dáng cố nhân


Nguồn: Yến Lan, Tuyển tập thơ tứ tuyệt, NXB Văn học, 2006