25.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2016 15:03

Mới mây, giờ đã sương sa
Sông chia cái lạnh thấm qua đôi bờ
Trách trời chẳng đủ hanh khô
Cho lòng lỡ hẹn con đò tiễn đưa


6-1981

Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Hội nhà văn, 1996