15.00
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 27/05/2012 17:44

Muốn lên ngôi đế dựng a phòng
Cuộn sóng khuynh thành ngập núi sông
Chỉ ngại thế gian không đủ lụa
Xé tan sầu muộn gái ba cung


12-1994
Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 1996