15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2016 20:47

Than Cù Lâm nướng cá sông Kôn
Mịt bến Trường Thi vị khói thơm
Xưa mẹ nuôi con từng miếng nạc
Phần mình xương xẩu cũng khen ngon


3-1993

Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Hội nhà văn, 1996