15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2016 14:51

Trưa ghé Yên Châu núp bóng xoài
Mùi hương Bình Định thoảng đâu đây
Bỗng nhiên chén rượu Tây Trang tiễn
Trăm suối qua rồi mới bốc say


11-9173

Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Hội nhà văn, 1996