15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 07/02/2016 08:03

Mưa tháng mười tuôn lụt trắng đồng
Loay hoay chèo lệch hướng vào sông
Thương xưa mẹ sống đời sông bến
Một lá đò chênh hút gió đông


Nguồn: Yến Lan, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 1996