15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2016 08:16

Chùm hoa chưa nở ý chờ ai
Ong bướm vờn quanh rủ rỉ hoài
Hương phấn còn phong đài nhuỵ kín
Màu trinh nhoà lạnh cả ban mai


21-10-1989

Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Hội nhà văn, 1996