15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 18/04/2020 08:00

Ba lô vai xốc bóng chiều nghiêng
Thôn xóm chưa lên kịp ánh đèn
Chân động lòng sâu sông tuổi nhỏ
Hai bờ lau bạc sáng bừng lên


Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 2006