Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 27/05/2012 17:51

Tiếng ve xối xả ngập không gian
Ngược gió nam non nhạn lẻ đàn
Cái hẹn gặp nhau chưa định chốn
Trời dài mây cũ vẫn lang thang


10-1994
Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 1996