15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 14/02/2016 14:36

Muốn bẻ cành hoa biết tặng ai
Hương còn ngan ngát, sắc chưa phai
Nhà xa, quán khách không nơi cắm
Đâu nỡ mang theo bước lạc loài


10-1978

Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 2006