15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2016 08:21

Tan lớp mù sông hiện bóng chùa
Vườn mai điểm nhạt áo ni cô
Bâng khuâng mặt nước con bèo dạt
Khiến khách nhìn chi muốn lỡ đò


1-1971

Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Hội nhà văn, 1996