15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2016 21:17

Chấp chới đường thôn lá trúc bay
Sương giăng mù mịt khoa rừng tây
Bỗng nhiên mất hướng đường quê bạn
Lật sách tìm thơ lạnh ngón tay


20-9-1993

Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Hội nhà văn, 1996