15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2016 20:55

Mới mở hương hoa còn bịn rịn
Đài hoa mong ý nhớ thương rồi
Gió chưa xốc xổ, thu còn tịnh
Mây đã bồng bềnh dáng lả lơi


20-8-1993

Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Hội nhà văn, 1996