15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 05/02/2016 08:30

Mấy đêm thị trấn chẳng lên đèn
Ngõ cụt mưa dầm, tối nhá nhem
Muốn giở Liêu trai ra đọc lại
Sợ nhầm cội liễu tượng hình em


Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Hội nhà văn, 1996