15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 07/02/2016 08:17

Trận gió đầu giêng thoảng trước màn
Hoa bên hàng giậu gửi hương sang
Có thư bạn cũ Lâm Đồng xuống
Thêm vị hoa đào đất vỡ hoang


Nguồn: Yến Lan, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 1996