Phảng phất đường quen trận gió cong
Giữa đêm vắng vẻ sắc trời trong
Vẫn từ phương ấy, hương hoa ấy
Nương ánh trăng thanh khách vắng chồng


10-1993
Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 1996