15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 05/02/2016 10:53

Tháng sáu ngày dài, già rỗi việc
Thềm trưa gió lật sách thơ hong
Trà hoa nở sớm người không biết
Tưởng lạc vô tình mấy cánh hoa


Nguồn: Yến Lan, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 1996