15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 12/02/2016 10:44

Từ Đảng vụ huyện ra đi tập kết Thủ đô
Đến khách sạn - vườn hoa anh làm người quản lý
Thấy em pha trà gói trong giấy nháp thơ
Mang về tặng cái lon ca cao bằng sắt gỉ


Nguồn: Yến Lan, Tuyển tập thơ tứ tuyệt, NXB Văn học, 2006